ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εγκεφαλική παράλυση (Ε.Π.) ορίζεται ως ένα σύνολο μόνιμων διαταραχών της ανάπτυξης της κίνησης και της στάσης, οι οποίες προκαλούν περιορισμό της κίνησης και αποδίδονται σε μη εξελισσόμενες διαταραχές που παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου (κατά την εμβρυική ή βρε...

Τι είναι αισθητηριακή ολοκλήρωση; (Sensory Integration)

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτομο καταγράφει, επεξεργάζεται και διαχωρίζει τα ερεθίσματα που λαμβάνει, μέσω των αισθητηριακών συστημάτων, από το περιβάλλον, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με...

Please reload