ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η εγκεφαλική παράλυση (Ε.Π.) ορίζεται ως ένα σύνολο μόνιμων διαταραχών της ανάπτυξης της κίνησης και της στάσης, οι οποίες προκαλούν περιορισμό της κίνησης και αποδίδονται σε μη εξελισσόμενες διαταραχές που παρουσιάζονται κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου (κατά την εμβρυική ή βρε...

Κάθε χρόνο, περίπου 2 στα 1000 βρέφη γεννιούνται με Εγκεφαλική Παράλυση. Εκτός από την κινητική αναπηρία, τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν διαταραχές στην αντιληπτική και γνωστική τους ανάπτυξη καθώς και δυσκολίες στην ομιλία, τη σίτιση και την κατάποση.

Η συνηθέστερη διαταραχή λόγ...

Ως “Κινητική Αναπηρία” ορίζεται η συνολική ή τμηματική απώλεια της λειτουργικότητας, συνέπεια διαταραχής του Νευρικού ή/και Μυοσκελετικού Συστήματος.

Οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σχετίζονται με: α) δυσκολίες στην ικανότητα γνωστικής - αντιληπτικής επεξεργασίας των αισθητι...

Τι είναι αισθητηριακή ολοκλήρωση; (Sensory Integration)

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτομο καταγράφει, επεξεργάζεται και διαχωρίζει τα ερεθίσματα που λαμβάνει, μέσω των αισθητηριακών συστημάτων, από το περιβάλλον, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με...

Please reload